Pomoc

FAQ

Acrobat
Software vytvorený Adobe, aby sa dali súbory PDF upraviť na výmenu elektronických dokumentov nezávisle od platformy. Pomocou Acrobat-Modul Distiller môžete zmeniť súbory PostScript na PDF. Súbory PostScript sa vytvoria vopred pomocou príkazu na tlač. Iný spôsob výroby PDF je priamy export údajov do daného programu.
Akceptujete zvláštne formáty?
Áno, je možné objednať si aj neštandardné formáty. Zvoľte v políčku nastavenia formátu „Nastavte neštandardný formát..." a zadajte zvláštnu veľkosť Vášho produktu.