Tiráž

Adresa firmy
internetovatlaciaren.sk
je značkou DTP Media s.r.o.
Timravy 1106/13
Martin 03601

Konateľ
Ján Beňo
Poštová adresa
Timravy 1106/13
Martin 03601

Komunikácia
Mobil: 0907 724 067
E-mail: podpora@internetovatlaciaren.sk

Registračný súd
Okresný súd Žilina
Oddiel s.r.o.
Vložka číslo 57025/L
IČO: 46 764 534
IČ-DPH: SK2023556414

Názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
(- odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa )
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

ODR
Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dôkaz o ručení
Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.