Tiráž

Adresa firmy
internetovatlaciaren.sk
je značkou nixxor s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 16
811 02 Bratislava

CEO
Ján Beňo
Poštová adresa
Timravy 1106/13
Martin 03601

Komunikácia
Mobil: 0907 724 067
E-mail: podpora@internetovatlaciaren.sk

Registračný súd
Okresný súd Bratislava I.
Oddiel s.r.o.
Vložka číslo 49267/B
IČO:43856829
IČ-DPH:SK2022500645

Názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
(- odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa )
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

ODR
Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dôkaz o ručení
Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.