Registrácia

Vaša uvedená e-mailová adresa sa použije podľa vašej objednávky na priamu reklamu na podobný tovar a služby nášho podniku. Používanie môžete kedykoľvek odmietnuť, bez toho, aby za to vznikli iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných taríf (podpora@internetovatlaciaren.sk). Vaše údaje sa zaručene nepostúpia tretej osobe a zaobchádza sa s nimi absolútne dôverne.

Registrácia

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a používania objednávkového systému internetovatlaciaren.sk
Keď vstupujete do systému internetovatlaciaren.sk ako hosť alebo sa registrujete budete vyzvaný na vloženie kontaktných údajov ako sú meno, e-mailová adresa a úplnú poštovú adresu či telefónne číslo.
Tieto údaje sa používajú pri kontaktovaní ohľadom operatívnych záležitostí. Taktiež Vás môžeme kontaktovať  v rámci marketingových účelov alebo propagácie novej služby. Z týchto správ sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo "odhlásiť". Po prijatí požiadavky odstránenia Vašej e-mailovej adresy z korešpondencie nixxor s.r.o. Vám pošleme e-mail, v ktorom Vás vyzveme na potvrdenie Vášho odhlásenia kliknutím na "odhlásiť".

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a používania nástroja Google Analytics©Spoločnosť nixxor s.r.o. vytvorila toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby preukázala svoj pevný záväzok k ochrane súkromia. Nasledujúci text vysvetľuje, ako sú informácie zhromažďované a šírené z tejto webovej stránky.
Keď budete realizovať registráciu pre prístup do časti našej webovej stránky vyhradenej pre našich zákazníkov („registrovaným užívateľom“), systém od vás bude vyžadovať poskytnutie kontaktných informácií ako sú meno a emailová adresa a v niektorých prípadoch čiastočnú alebo úplnú adresu alebo telefónne číslo. Tieto informácie sa použijú na kontaktovanie registrovaných užívateľov v čisto prevádzkových záležitostiach súvisiacich s používaním prihlasovacej oblasti internetovatlaciaren.sk, ako sú odstávky webovej stránky alebo nové funkcie v systéme.
Mená jednotlivých zákazníkov ani iné osobné profilové informácie nie sú ani nebudú poskytnuté tretím stranám. Informácie poskytnuté registrovanými užívateľmi  nezdieľame so svojimi partnermi ani s inými tretími stranami. Všetky informácie poskytnuté registrovanými užívateľmi sa uchovajú podľa príslušných zákonov a po dobu, ktorá je podľa týchto zákonov požadovaná (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).
Naša webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics vyvinutý spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využíva „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači určené na analýzu webovej stránky – ako ju užívatelia používajú. Informácie získané o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pomocou súborov cookies bude spoločnosť Google uchovávať na serveroch v Spojených štátoch amerických. V prípade aktivácie anonymizácie IP adries na tejto webovej stránke však Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej stránky a internetu poskytovateľovi webovej stránky. Google nebude Vašu IP adresu spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré Google uchováva.
Ukladaniu súborov „cookie“ môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Okrem toho môžete zabrániť zberu a využívaniu dát (cookies a IP adresa) spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku z prehliadača z nasledujúceho odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Viac informácii k zrušeniu sledovaním nástroja Google Analytics a ako spravné nainsťalovať plug-in nájdete tu.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html  alebo http://www.google.com/policies/privacy/.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou nixxor s.r.o. spôsobom a na účely, ktoré sú uvedené vyššie.