Doska s klipom

Hoci tablety našli cestu do mnohých oblastí nášho osobného i pracovného života, klasické produkty ako sú písacie podložky sú aj naďalej v dopyte. Tieto výrobky sú stále štandardnou súčasťou prieskumov, veľtržných stánkov či logistických centier. Má vaša spoločnosť prevádzkovať semináre pre zamestnancov, alebo ste poskytovateľ služieb, ktorý usporadúva semináre u iných firiem? Nechajte internetovatlaciaren.sk tlačiť vysoko kvalitné písacie podložky vo vašom firemnom dizajne, ktorý potom môžete naplniť programom seminárov, vhodnými brožúrami alebo letákmi. Atraktívny dizajn dosky s klipom môže vyzerať veľmi elegantne, zaisťuje dobrý reklamný efekt pre sponzorov a organizátorov na schôdzach, či konferenciách. Tieto podložky vám tiež poslúžia ako reklamný darček pre účastníkov konferencií. 

24h-Service