Pečiatky

Pečiatky hrali hlavnú úlohu v administratívnej práci niekoľko storočí a tak robia i naďalej, aj v dnešnom digitálnom veku. Umožňujú rezervácie alebo objednávky, ktoré majú byť potvrdené rýchlo a ľahko. Pečiatky sú vhodné pre mnoho účelov, súkromných i profesijných.

Dnes sú tieto razítka využívané v mnohých oblastiach: na označenie prijatej pošty na úradoch, na označenie príchodov alebo odchodov na colnici. Umožňujú prichádzajúce dokumenty rýchlo a ľahko označiť. Napríklad, dátumové pečiatky, na ktorých sa slová 'prijaté dňa' rýchlo odtlačia na papieri, a aktuálny dátum sa jednoducho pridá rukou. V tejto súvilosti vám ponúkame individuálne potlačené perá, ktoré sa vám zídu pri podpisovaní.

Adresné pečiatky sú veľmi praktický produkt - a to nielen pre odosielateľa hromadných zásielok. Sú nutnosťou pre firemných zákazníkov, a umožňuje riadne a čisto označiť adresu odosielateľa na veľa listoch v krátkom čase. Ak sa vám nechce pečiatkovať obálky samostatne, môžete si dať vyrobiť už predtlačené obálky.

24h-Service