Poznámkové knihy

Čo by slávni spisovatelia ako Hemingway alebo Balzac robili bez ich poznámkových kníh? Koľko románov bolo produktom letmých poznámok poznačených za celé desaťročia autormi z celého sveta? A nie je to len v umení; poznámkové knihy tiež hrajú kľúčovú úlohu v každodennej práci. Je ťažké nájsť tlačový produkt univerzálnejší než je poznámková kniha, ktorý slúži ako dobrý zápisník na zapísanie poznámok. Marketéri ich používajú na zápis svojich nových stratégií, projektoví manažéri k zapísaniu schôdzky a právnici pre záznam vyhlásení od klientov. Ich čisté, linkované alebo štvorčekové listy využívajú rovnako študenti, lekári pre lekárske záznamy, umelci ako skicáre, psychológovia ako protokoly pacienta a notári ako denníky alebo adresáre. Sú populárne medzi CEO, stážistami a profesormi tiež, snáď kvôli ich ľahkej dostupnosti a to aj v digitálnom veku.

24h-Service