Vonkajšie a dutinkové plagáty

Od tej doby čo berlínsky podnikateľ Ernst Litfaß vynašiel reklamné stĺpiky, sa tento jedinečný reklamný priestor stal nevyhnutnou súčasťou našich miest. A čo by bol reklamný stĺp bez reklamného plagátu, označujúceho napríklad blížiaci sa filmový trhák, ktorý prichádza do kín, alebo nadchádzajúce cirkusové predstavenie. Plagáty nie sú však len kusom papiera, ktorý je prilepený o reklamný stĺp, či budovu. Sú vhodné aj pre verejné zariadenie alebo vzdelávacie inštitúcie, ktoré ich využívajú ako označenie alebo plagáty na dvere. Medzi našich zákazníkov patrí mnoho univerzít, výskumných ústavov a úrady, ktoré využívajú naše všestranné plagáty na ich označenie. Napríklad, plagáty vyrobené od internetovatlaciaren.sk oznamujú akcie a prednášky v mnohých mestách, a poskytujú užitočné informácie vo verejných zariadeniach.

24h-Service