Stavebné značky

Bezpečnostné tabuľky slúžia ako výstražné značky a sú všade tam, kde je vyššie riziko vzniku zranenia alebo úrazu. Jednou z takýchto miest je stavenisko, kde sa nachádza množstvo stavebných bezpečnostných tabúľ, ktoré informujú o potenciálnych rizikách alebo hrozbách, alebo varujú pracovníkov staveniska pred vysokým napätím, možnosťou vzniku požiaru a rôznych iných rizík. Tieto tabule môžu tiež informovať o stavebnom povolení, ktoré je potrebné na vykonávanie stavebných prác. Tieto tabuľky majú aj informačný charakter. Aby sa vedeli pracovníci, stavební architekti, alebo projektoví inžinieri zorientovať na danej stavbe, je potrebné rozmiestniť informačné tabule. Pomocou týchto tabúľ označíte napríklad cesty, ktoré vedú k východom a vchodom z a na stavenisko. Prostredníctvom týchto informačných tabúľ môžete tiež označiť cestu k wc. Vďaka odolnému a pružnému materiálu, z ktorého sú tieto tabule vyrobené, odolajú aj nepriaznivému počasiu.

24h-Service